Nærhet til alt og tilbud om det meste

Sauda er «10-minutters byen» mellom fjord og fjell. Kompakt og uten avstander – nært og trygt. Det er et godt lokalsamfunn med skarpskåren og unik identitet nedfelt i bygninger, organisasjoner og mennesker.

En plass med mange sider

I Sauda skjer det mye. Stikkordene er satsing og utvikling – både innen næring, tjenester, kultur og fritid.

SAUDA 365

Det er utarbeidet en egen profil for bolystprosjektet Adresse Sauda. «Sauda 365» er merkevaren.