Nærhet til alt

I Sauda er det korte avstander og lett å finne fram.

Les mer om hvordan det er å bo i Sauda under Bo

 

 Foto: Bodil Djuve Handeland