Boligområder

På denne sida kan du lese litt om de ulike boligområdene i Sauda.

Saudasjøen

Saudasjøen – eller «Ytrabygdå» som Saudabuen ofte sier – er et boligområde som ligger omlag 2,5 km vest for Sauda sentrum. I underkant av en tredjedel av Sauda sin befolkning bor i her. Det er flere byggefelt og boligområder i Saudasjøen. Disse strekker seg fra fjord mot fjell med Gausvik og Saudasjøen nærmest fjorden, til høyden med Svandalen, Amdal og Tveit. Et av de nyeste boligområdene i Sauda – Sauda Panorama i Trosavikåsen, er grensa mellom Saudasjøen og Sauda. Det finnes boligtomter på Teien i Saudasjøen. Og under planlegging er et nytt boligfelt med inntil 50 naturtomter i Fløgstadåsen i skogen ovenfor Grønsdal og golfbanen. I Svandalen ligger Sauda Skisenter og Sauda Golfbane, og turområdet Rødstjødna ligger på Grønsdal. I Saudasjøen ligger barnehagen Leabøen og barneskolen Risvoll skule.

 

Sentrumsområdet

Sentrumsområdet i Sauda består av flere boligområder. Her er det hovedsakelig eldre bebyggelse i form av eneboliger. Det finnes ingen boligfelt med tomter for bygging i sentrumsområdet, men det finnes en god del eldre hus som egner seg for oppussing og rehabilitering. Sentrum har flere leilighetsanlegg av nyere dato.

Ytterst i sentrumsområdet mot Saudasjøen finner vi Saunes og Fløgstadneset. Ved innkjøringen til Sauda ligger Fløgstad og sentrumsbebyggelsen innimellom butikker og næringsvirksomhet. Nord for sentrum ligger Nedre Hølland. Øst for sentrum ligger «Amerikabyen» Åbøbyen som ble bygget opp i forbindelse med etableringen av smelteverket i Sauda. I sentrumsområdet finnes de fleste funksjoner og tjenester i Sauda. Rådhus, torg, butikker, kino, bibliotek, svømmehall, stadionanlegg, treningssenter. Barnehagen Veslefrikk ligger i Åbøbyen, det samme gjør barneskolen Fløgstad skule. Sauda ungdomsskule og Sauda vidaregåande skule ligger på hver sin side av elven på Hølland og Lofthus. Helsesenteret ligger også i Åbøbyen.

 

Åbødalen, Espeland og Djupadalen

Nord for sentrum – langs Nordelva i Sauda – ligger Åbødalen med boligområdene Øvre Hølland, Åbødalen og Djupadalen. Området består hovedsakelig av eldre bebyggelse i form av eneboliger. Det finnes en del ledige kommunale tomter i Djupadalen. Beboere i dette området sokner til Fløgstad skule som barneskole.

 

Brekke, Austarheim og Herheimsmoen

Nord-øst for sentrum ligger boligområdene Brekke, Austarheim og Herheimsmoen. Dette er mer moderne boligområder i tradisjonelle byggefelt forbundet med gjennomgående gang- og sykkelsti. Boligområdene er bygget ut fra 70-tallet og helt frem til dag og består hovedsakelig av eneboliger.

I dette området ligger Rustå barnehage og Austarheim skule. Både barnehagen og skolen er del av et aktivitetsområde med idretts- og lekeplass. Det populære og familievennlige turmålet «Rondehaugen» ligger i dette området. En 2,5 km tur til Rondehaughytta gir en flott utsikt over Sauda – hele året.

 

Søndenå og Birkeland

Øst for sentrum – på andre siden av Storelva – ligger Søndenå og Birkeland. Her er det flere boligområder både av nyere og eldre dato – hovedsaklig eneboliger. Søndenåhaugen ligger ovenfor smelteverket. Lenger inne langs Storelva ligger Søndenålia. Fra Søndenå kan man kjøre mot Maldal og Vanvik. Langs Maldalsveien finnes det en del bebyggelse og det finnes muligheter for husbygging.

Forbi Søndenå ligger boligområdene Litlamo, Egne Hjem, Engja og Andersengja. På Andersengja ligger Brakamoen barnehage. Her er det også et åpent aktivitetsområde med idretts- og lekeplass. Innover Birkeland er det spredt bebyggelse i form av gårdsbruk. Næringsområdet på Birkelandsmoane huser ulike virksomheter – blant annet yrkessjåførlinjen til Sauda vidaregåande skule og sorteringsanlegget til Sauda kommune. Beboeren på Søndenå og Birkeland sokner til Austarheim skule.

 

Boligområder kart

 

Mer om tomter og boliger på Sauda kommune sine hjemmesider eller på FINN

 

 Foto: Per Inge Fjellheim