SAUDA 365

Det er utarbeidet en egen profil for bolystprosjektet Adresse Sauda. «Sauda 365» er merkevaren.

Under slagordet «mennesker til muligheter i Sauda» er målet å profilere Sauda positivt for både fastboende, besøkende og potensielt nye innbyggere. Hvorfor Sauda 365? Jo, fordi verdiene våre er alt som finnes og skjer i Sauda – hele året – hele tiden.

 

 Foto: Per Inge Fjellheim