Arbeidsplassomtaler

Her kan du lese mer om noen av arbeidsplassene i Sauda.

Eramet Norway

Ei forelsking på påskeleir i Sandnes som femtenåring førte Roy Nordhagen frå Lillestrøm til Sauda der han sidan han var 18 år har hatt eit langt og spennande familie- og yrkesliv.

Les heile omtalen om Roy og Eramet Norway her

 

Ledige stillingar som automasjonsingeniør veks ikkje på tre i Sauda. Geir Magne Ness var ikkje sein om å hive seg rundt då Eramet lyste etter folk i 2012.

Les heile omtalen om Geir Magne og Eramet Norway her

 

Er det varmt ute og fjella i Svandalen lokkar med god og mjuk snø vinterstid er ikkje Tobias Bjønnes sein om å hive seg og skia i bilen etter endt arbeidsdag på Eramet Sauda.

Les heile omtalen om Tobias og Eramet Norway her

 

PDS Protek

På kontoret i Næringsparken ved Eramet i Sauda teiknar og 3D-modellerer Bjørn Åge Lønseth stålstrukturar til både on- og offshorebruk for arbeidsgjevar PDS Protek.

Les heile omtalen om Bjørn Åge og PDS Protek her

 

NAV-forvaltning avd Sauda

Silje Jansson meiner nettverket ein etablerer som ung og i tida på vidaregåande kan vera med å spela ei avgjerande rolle for lysta til å flytte tilbake til der ein vaks opp.

Les heile omtalen om Silje og NAV-forvaltning her

 

Sauda kommune

Stillingsskildringa «PP-rådgjevar med master i logopedi» fekk sandeidjenta og saudaguten ho er gift med til å framskunda flytteplanane til Sauda.

Les heile omtalen om Lena og Sauda kommune her

 

Ønsket om koma seg vekk frå ein kvardag prega av stress, tettbygd miljø som var prega av intoleranse, kriminalitet og herverk i heimbyen Winkel i Hollands Kroon vest i Nederland, førte David De Heer og familien til Noreg.

Les heile omtalen om David og Sauda kommune her

 

Brødrene Selvik

Mot og driv kan ofte føre til uventa retningar i livet. For Magrete Austerheim var det ein telefon til dåverande dagleg leiar i Brødrene Selvik, Rune Selvik i slutten av 2010, som endra hennar.

Les heile omtalen om Margrete og Brødrene Selvik her

 

Valet var lett då Knut Herheim skulle velja yrkesveg og arbeidsstad. Hjå Brødrene Selvik hadde både onkelen og far hans gode erfaringar som handtverkarar som gjorde at han hadde god kjennskap til bedrifta.

Les heile omtalen om Knut og Brødrene Selvik her

 

Statkraft – region vest

Mange års erfaring og kjennskap til anlegga i region vest gjer at Per Inge Fjellheim held roen sjølv om varsellampene i kontrollrommet ved regionsentralen i Sauda varslar om avvik.

Les heile omtalen om Per Inge og Statkraft her

 

Sauda vidaregåande skule

Fleksible arbeidsgjevarar som har forståing for kva livssituasjon ein er i gir fleksible arbeidstakarar. Kristin Bruknapp set pris på tilrettelegginga ho har opplevd i jobben hjå Sauda VGS.

Les heile omtalen om Kristin og Sauda VGS her

— Hadde nokon tilbydd meg ein annan jobb fyrste månaden som lærar i Sauda VGS, hadde eg ikkje vore vanskeleg å be, ler Stian Kolbeinsvik.

Les heile omtalen om Stian og Sauda VGS her

 

 Foto: Astrid Eidhammer Hjelmeland