Nærhet til alt og tilbud om det meste

Sauda er «10-minutters byen» mellom fjord og fjell. Kompakt og uten avstander – nært og trygt. Det er et godt lokalsamfunn med skarpskåren og unik identitet nedfelt i bygninger, organisasjoner og mennesker.

Sauda er en storby i miniatyr med nærhet til alt og tilbud om det meste. Et samfunn med kapasitet for vekst og vilje til utvikling.

 

 Foto: Per Inge Fjellheim