Dette er Sauda

Sauda kommune ligger i Rogland fylke, mellom fjord og fjell innerst i Ryfylke.

Kommunen har i underkant av 4700 innbyggere og en arealmessig utstrekning på 514 km2. Den nordligste kommunen i Rogaland har et klima som er typisk for vestlandet, men med mer markante skiller mellom årstidene.

Sauda er først og fremst kjent som en vannkraft- og industrikommune, og kommunen er handels-, skule- og servicesenter i indre Ryfylke.

Lær mer om Sauda gjennom portalsida Sauda.no

 

 Foto: Per Inge Fjellheim